Follow The Mieters to join the conversation.

When you follow The Mieters, you’ll get access to exclusive messages from the artist and comments from fans. You’ll also be the first to know when they release new music and merch.

Messages

The Mieters

Zaandam, Netherlands

The Mieters spelen moderne nederbeat. Ze combineren authentieke 60's klanken met nieuwerwetse, Nederlandstalige teksten. Op elke fuif weten the Mieters de voetjes van de vloer te krijgen.

The Mieters zijn geïnspireerd door Britse beatbands als The Beatles, The Who en The Kinks, maar ook door nederbeat groepen als HET, ZZ en de Maskers, Q65 en The Outsiders.